Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Kommuniké från årsstämma - Beslut på Avanzas årsstämma

 · Regulatorisk information

Utdelning
Årsstämman fastställde utdelningen till 4,00 (2,00) SEK per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 27 mars 2007, varigenom utdelningen kan beräknas utbetalas genom VPC den 30 mars 2007.

Återköpsprogram
Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att genomföra förvärv av egna aktier uppgående till maximalt 10 procent av aktierna i Avanza AB. Bemyndigandet gäller fram till nästa årsstämma.

Avanzas bedömning är att de nya regler om kapitaltäckning (Basel II) som trädde i kraft den 1 februari 2007 medför ett lägre kapitalbehov. Eftersom det råder en osäkerhet om lagens tillämpning kan det vara svårt att bedöma det exakta kapitalbehovet. Det innebär att ett lägre antal eller inga aktier alls kan komma att återköpas.

Val av styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Sven Hagströmer, Jeanette Almberg, Anders Elsell, Mikael Nachemson, Andreas Rosenlew, Jacqueline Winberg och Nicklas Storåkers och som ny styrelseledamot valdes Hans Bergenheim.

Till styrelsens ordförande omvaldes Sven Hagströmer.

Val av revisor
Årsstämman beslutade att utse revisionsbolaget Ernst & Young till bolagets nya revisor med Lars Träff som huvudansvarig revisor.

Ladda ner