Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Maj: Fondspararna mer vakna och ändå försiktiga

Fondspararna ökade antalet fondbyten per dag med 38 procent under maj till 3 600. Sparkapital kommer mer än tidigare från bankkonton. Spararna har framförallt valt tryggare fonder som Hedge-, Sverige- och Rederi-fonder. Tre av fyra köp är idag mer trygga alternativ. Spararna är mer vakna än tidigare och ändå samtidigt försiktiga. Det märks en skepsis mot tillväxtfonder som dominerar månadens säljlista.

”De tre senaste åren har svenskarnas sparande i tillväxtregioner ökat dramatiskt. En av tre svenskar sparar idag i tillväxtländerna, populärast är Ryssland. Då är det också naturligt att dessa säljs mest när spararna blir mer försiktiga. Den nyaste fondmarknaden, Afrika, har omvänt vuxit flera månader i rad, men fortfarande på en mycket låg nivå”, säger Claes Hemberg, informationschef hos Avanza.

Fondsparar du i någon av världens tillväxtregioner
Sparar i någon tillväxtregion 31 %
Ryssland 18 %
Östeuropa 17 %
Kina 15 %
Indien 6 %
Latinamerika 4 %
Brasilien 3 %
Afrika 1 %
Nej 69 %

Källa Sifo april 2007

Kina har varit den klart snabbast växande sparmarknaden de senaste åren. Redan sparar 15 procent av svenskarna där.

”Många sparare har upptäckt Kina, men än så länge rör det sig om lite sparpengar. Ändå är det många som är oroade för en Kina-bubbla. Men det handlar i så fall bara om en börsbubbla. Kinas ekonomi rullar på”, säger Claes Hemberg.

Under den absoluta topplistan för mest sålda fonder återfinns en rad andra tillväxtregioner som Indien, Östeuropa och Baltikum. Att Kina fortfarande finns kvar på köp-topplistan beror på att sparare i början av maj sparade där. I slutet av maj har intresset för Kina falnat nästan helt.

Mest köpta fonder (maj) Mest sålda fonder (maj)
1. Kina 1. Hedge
2. Rederi 2. Ryssland
3. Hedge 3. Balkan
4. Ränta 4. Sverige
5. Sverige 5. Kina


Privatpersoner fondhandel (mars)

Fondhandel Månatlig
(byten) förändr. Maj April Mars Feb

Antal + 38 % 3 600 2 600 2 900
fondbyten (per
dag) 4 000
Fondbyten per + 56 % 1,4 0,9 1,3
fondsparare
(per månad) 1,8
Omsättningen i + 20 % 19 % 16 % 24 %
fondsparandet 22 %Fondhandel Månatlig
(val) förändr. April Mars Feb

Antalet köp + 60 % 74 % 69 % 67 % 62 %
Antalet sälj + 16 % 26 % 31 % 34 % 37 %

Ladda ner