Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Mars: Fondspararna fortsätter sälja Kina

Svenska fondsparare fortsätter att lämna Kina och andra
tillväxtregioner. Trots att tillväxtfonderna i många fall är helt
återhämtade från senaste börsoron.

”Börsoron i början på månaden har satt tydliga spår. Spararna är aktiva
och gör i snitt 1,3 fondbyten per månad och säljer framför allt
tillväxtmarknader, säger Claes Hemberg”, informationschef Avanza.Före börsnedgången i början på månaden var fondspararna mycket aktiva
och sålde framför allt Kinafonder.

”När börsoron visade sig slå mot alla tillväxtmarknader började spararna
även sälja flera regioner som Ryssland, Östeuropa och Indien”, säger
Hemberg.

I dagsläget har de flesta tillväxtmarknader hämtat sig helt från
börsoron i början på månaden. Nedgången nyligen framstår idag mest som
en andhämtning. En enda tillväxtregion har inte hämtat sig, vilken är
Latinamerika.

”Svenskarnas fondköp är idag mer splittrade än tidigare. Under mars
valde fler försiktiga fastigheter, hedge och likviditetsfond. Men
samtidigt finns Östeuropa och Balkan bland de mest köpta. Något som
varit lyckosamt senaste månaden” säger Hemberg.Mest köpta fonder (mars) Mest sålda fonder (mars)
1. Fastighet 1. Kina
2. Östeuropa 2. Ryssland
3. Likviditet 3. Östeuropa
4. Sverige 4. Indien
5. Hedge 5. Europa
Privatpersoner
fondhandel
(mars)Fondhandel(byten) Månatlig
förändr. Mars Feb Jan Dec

Antal fondbyten -24 % 3 800 3 100 3 400 2 900
(per dag)

Fondbyten per
fondsparare -27 % 1,3 1,8 1,6 1,3
(per månad)

Omsättningen i -15 % 24 % 29 % 27 % 20 %
fondsparandet


Fondhandel Månatlig
(val) förändr. Mars Feb Jan Dec

Antalet köp +45 % 75 % 65 % 79 % 77 %
Antalet sälj -27 % 25 % 35 % 21 % 23 %
För mer information


Claes Hemberg, informationschef Avanza, telefon 070-861 80 47

Ladda ner