Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Antal aktier i Avanza Bank

 · Regulatorisk information

Antalet aktier i Avanza Bank Holding AB (publ) har förändrats på grund av genomförda nyemissioner till följd av lösen av teckningsoptioner, i enlighet med beslut på extra bolagsstämma den 4 juli 2005, och registrerad minskning av aktiekapital, i enlighet med beslut på årsstämma den 15 april 2008.

Idag, sista handelsdagen i månaden, finns totalt 27 507 537 aktier i bolaget. Aktierna berättigar till lika många röster. Avanza Bank Holding AB (publ) innehar 11 427 egna aktier.

För mer information:
Nicklas Storåkers, VD Avanza Bank, telefon 08-562 250 01
www.avanza.se

Ladda ner