Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza Bank genomför sparprogram

Avanza Bank genomför under fjärde kvartalet ett sparprogram. Sparprogrammet medför att kostnaderna under 2009 bedöms minska med omkring 10 procent jämfört med 2008.

Kostnadsbesparingarna utgörs huvudsakligen av interna effektiviseringar. Det är en uttalad ambition att besparingarna ska ha minimal effekt för kunderna. Därför avser kostnadsbesparingar relaterat till kundservice, produkter och tjänster endast sådant som har lägre efterfrågan från kunderna. Avanza Banks tillväxtmöjligheter bedöms därför vara fortsatt goda och tillväxtmålen kvarstår.

Närmare 20 medarbetare påverkas av sparprogrammet, varav den största delen utgörs av medarbetare utan fast anställning.

Närmare detaljer om sparprogrammet redovisas i bokslutskommunikén för 2008.

För mer information:
Nicklas Storåkers, VD Avanza Bank, telefon 070-861 80 01
www.avanza.se

Ladda ner