Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Bokslutskommuniké 2007

 · Regulatorisk information

• Rörelseintäkterna ökade med 22 (60) procent till 557 (455) MSEK
• Resultatet efter skatt uppgick till 233 (188) MSEK
• Resultat per aktie ökade med 24 (77) procent till 8,51 (6,85) SEK
• Antal konton ökade med 27 (23) procent till 165 000 (130 000 per den 31 december 2006) st och totalt
sparkapital ökade med 6 (45) procent till 45 900 (43 200 per den 31 december 2006) MSEK per den
31 december 2007
• Styrelsen föreslår en utdelning om 6,00 (4,00) SEK per aktie

Fjärde kvartalet
• Rörelseintäkterna ökade med 28 (41) procent till 151 (118) MSEK
• Resultatet efter skatt uppgick till 66 (54) MSEK
• Resultat per aktie ökade med 22 (66) procent till 2,40 (1,96) SEK


VD-kommentar
”Intäkterna under 2007 ökade med 22 procent och vinsten med 24 procent. Det innebär att vi infriade våra tillväxtmål
trots att börsen inte erbjöd mycket draghjälp. De långsiktiga målen för vinsttillväxt uppgår till 15–25 procent
per år. Den skakiga börsutvecklingen medför dock en betydande osäkerhet inför 2008”, säger Nicklas Storåkers,
VD Avanza.

”Antal konton ökade med 27 procent under 2007 till 165 000 st. Just nu är sparande i kapitalförsäkring oerhört
populärt. Även Avanza Zero – fonden utan avgifter lockade många nya kunder. Den turbulenta börsen under
hösten har inneburit ett ökat sparande i ränteprodukter samtidigt som intresset för starka tillväxtmarknader som
Indien och Kina varit fortsatt högt.”

”Nettosparandet för 2007 slutade på 5 000 MSEK, vilket är långt under vårt mål. Nettosparandet under inledningen
av 2008 har dock varit starkt. Under första kvartalet 2008 sjösätter Avanza dessutom en rad nya tjänster
och erbjudanden, som bedöms förstärka nettosparandet ytterligare.”

För ytterligare information, kontakta Nicklas Storåkers, VD Avanza, telefon: 070-861 80 01.

Ladda ner