Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Oktober: Aktiehandeln på fortsatt hög nivå

Privathandeln i aktier var höga 73 000 affärer per dag under oktober.
Antalet aktieaffärer ökar därmed kraftigt under månaden, men det härrör
främst från börsens förändrade orderhantering. Sett till omsättningen,
som inte har påverkats av förändringen, är handeln marginellt lägre. Det
innebär att spararna är fortsatt aktiva och att aktiehandeln därmed är
kvar på septembers höga nivå.

”Privatpersoners 73 000 aktieaffärer per dag ser ut som en sensationellt
hög siffra, nära 50 procent högre än någon tidigare uppmätt nivå. Men
börsen räknar sedan oktober aktieaffärerna på ett nytt vis. Därför är
siffrorna inte fullt jämförbara. Att privathandeln varit omfattande kan
däremot ingen tvivla över”, säger Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank.

Spararna köpte under oktober mer i 9 av 13 folkaktier. De stora aktierna
har också klarat sig bättre än snittet och har fallit omkring 17
procent, då hela börsen backat 18 procent.Den kraftiga börsoron har i
högsta grad påverkat svenska privatsparare.

”Affärerna har blivit fler och samtidigt betydligt mindre i storlek.
Förutom nytt räknesätt beror det också på att fler sparare gör fler
affärer. Det nya räknesättet gör att sparare nu kan fylla på sina
aktiekonton till bredden. Att affärernas storlek minskat är naturligt
när hela börsen backat hela 18 procent på bara en månad. Storleken på
affärerna påverkas också av vilka sparare som varit aktiva. Vi vet att
äldre sparare avvaktat. Det gör också att volymerna hålls tillbaka”,
säger Hemberg.

Stora omflyttningar
Börsoron har väckt många sparare. Det märks förutom i affärer, öppnandet
av nya aktiekonton och omflyttningar av kapital. ”Finansoron har också
gjort sparare mer skeptiska till sina banker. Fler sparare har under
oktober blivit mer benägna att byta bank. På kort tid har antalet
nyöppnade konton ökat snabbt. Flyttar av aktier och fonder är också
påtagligt”, säger Hemberg.

Lån till aktieköp minskar
De kraftiga kasten på börsen har också gjort det svårare för sparare att
planera sina aktieaffärer. Detta märks inte minst i belåningen.
”Intresset för att låna till aktieaffärer är nu 28 procent lägre än
föregående månad. Samtidigt minskar även inlåningen något”, säger
Hemberg.Tilltro till folkaktier
Folkaktierna fortsätter att vara ett bättre val än börsen som helhet och
backar med omkring 17 procent under månaden. Spararna har ökat sitt
sparande i 9 av 13 folkaktier. Astra Zeneca är den enda folkaktien som
under oktober lyckas sluta på plus, men här väljer spararna istället att
sälja. Billerud, Ericsson och Handelsbanken hör också till dem som
ratas. Svenskarna säljer de folkaktier som gått ned minst.

Förlorare i köptoppen


Månadens stora kursförlorare dominerar bland de mest nettoköpta
aktierna. Boliden, Investor, Swedbank, SSAB och Volvo ligger kvar i
köptoppen sedan förra månaden. Investor, som bara har backat dryga 10
procent under månaden, har klarat sig bäst. Övriga ligger minus 20-35
procent och spararnas taktik verkar vara att leta vinnare bland
förlorarna. På listan över de mest nettosålda aktierna tar Alfa Laval
och Astra Zeneca täten följda av bland andra Ericsson, Tanganyika Oil
och Lundin Petroleum.

Unga och högavlönade bakom ökningen i aktier
Det är framförallt unga höginkomsttagare som väljer att öka andelen
aktier och aktiefonder under finanskrisen. Det visar aktuella
Sifosiffror*, beställda av Avanza Bank. De unga är också
överrepresenterade bland de som inte alls känner sig oroade av
finanskrisen. Hela varannan ung, manlig höginkomsttagare svarar att de
inte har påverkats alls av oron på finansmarknaden. Det är istället
främst de äldre spararna som är mer oroliga och som ligger bakom bytena
till räntealternativ.

Statistik
privat handel

Antal affärer** Förändring Förändring Okt Sep Okt-07
per dag, st en månad ett år

Avanza Bank 40 % 71 % 33 100 23 600 19 400
Etrade 10 % 26 % 11 300 10 300 9 000
Nordnet 52 % 101 % 26 500 17 400 13 200
Skandiabanken 85 % 60 % 2 400 1 300 1 500
Särredovisar Särredovisar
Övriga banker ej ej - -
Privatspararna,
totalt 39 % 70 % 73 300 52 600 43 100


Avanza Banks Förändring Förändring Okt 2008-09-30 Okt-07
sparare, en månad ett år
preliminärt
Sparkapital,
MSEK – 12 % – 31 % 34 100 38 700 49 400

Utlåning, MSEK –28 % – 46 % 1 300 1 800 2 400
Inlåning, MSEK – 4 % 6 % 7 100 7 400 6 700
Konton, st 2 % 38 % 218 700 213 700 158 900


Nettosparande, Okt Sep Okt-07
MSEK 573 % 115 % 1 010 150 470


* Sifo intervjuade 1 020 personer 24-26 oktober 2008.

** Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid Stockholmsbörsen
och First North. Statistik från NASDAQ OMX. Den 29 september upphörde
aktiehandeln att ske i jämna börsposter. Det gör att små affärer, som
tidigare fått läggas ihop för att uppnå kravet på hel börspost, nu
redovisas var för sig i handelsstatistiken. Därför har antalet affärer
ökat kraftigt jämfört med tidigare månader.För mer information:
Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank, telefon 070-861 80 47
www.avanza.se

Ladda ner