Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Valberedning i Avanza Bank

På årsstämman 2008 i Avanza Bank Holding AB (publ) beslutades att bolagets valberedning ska bestå av en representant för envar av de fyra största aktieägarna jämte bolagets styrelseordförande samt att namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2009 och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet.

De ägare som enligt bolagets kännedom är de fyra största ägarna i Avanza är följande:
Investment AB Öresund, Sven Hagströmer med familj och bolag, Mats Qviberg med familj samt Lannebo Fonder.

Dessa ägare har beslutat att valberedningen ska bestå av styrelseordförande Sven Hagströmer, Erik Törnberg som representerar Investment AB Öresund, Eva Qviberg som representerar familjen Qviberg samt Johan Lannebo som representerar Lannebo Fonder. Erik Törnberg har utsetts till ordförande i valberedningen.

Förslag till valberedningen kan skickas per post till:
Avanza Bank
Att: Valberedningen
Box 1399
111 93 STOCKHOLM


För mer information:
Erik Törnberg, telefon 08-402 33 00

Ladda ner