Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Antal aktier i Avanza Bank

 · Regulatorisk information

Antalet aktier i Avanza Bank Holding AB (publ) har förändrats på grund av registrerad minskning av aktiekapitalet till följd av indragning av de 18 233 aktier som bolaget återköpt under 2008. Detta i enlighet med beslut på årsstämma den 21 april 2009. Idag, sista handelsdagen i månaden, finns totalt 27 577 610 aktier i bolaget. Aktierna berättigar till lika många röster. För mer information: Birgitta Hagenfeldt, CFO Avanza Bank, telefon 073-661 80 04 avanzabank.se

Ladda ner