Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

December:Spararna sålde inför 2009

Aktiehandelprivatpersoner 2009-01-05, kl 12.30

Privathandeln i aktier under december var 52 700 affärer per dag. Det är
en ökning med 16 procent jämfört med förra året.

”2008 års stormiga börs gör att spararna har rekordmycket att städa ur
inför årsskiftet. Vanligaste åtgärden i december var att kvitta gamla
vinster i H&M och Ericsson mot nya förluster i Swedbank och Volvo”,
säger Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank.

H&M, Ericsson, Telia och Volvo är med bland de mest sålda. Spararna har
samtidigt börjat köpa storbanksaktier igen. De som är årets stora
förloraraktier. Tre av fyra storbanker fanns på köptoppen.


Mönstret är typiskt för decemberhandeln då många sparare passar på att
kvitta årets färska förluster mot gamla vinster.
”Efter ett av de sämsta börsåren sedan 30-talet finns det än fler
förluster att dra av och samtidigt är det ett bra tillfälle att komma ur
gamla innehav. Nytt år signalerar nya möjligheter, för många sparare.
Inför årsskiftet vill många sparare börja om. Då väljer några förra
årets förlorare och andra breddar till nya branscher”, säger Claes
Hemberg.Statistik
privat handel

Antal affärer* Förändring Förändring Dec Nov Dec-07
per dag, st en månad ett år

Avanza Bank – 12 % 21 % 25 200 28 600 20 800
Etrade – 26 % – 23 % 6 200 8 400 8 100
Nordnet – 16 % 34 % 19 500 23 200 14 500
Skandiabanken 0 % – 10 % 1 800 1 800 2 000
Särredovisar Särredovisar -
Övriga banker ej ej - -
Privatspararna, 45 400
totalt – 15 % 16 % 52 700 62 000


Avanza Banks Förändring Förändring 31 dec 30 nov 31 dec-07
sparare, en månad ett år
preliminärt
Sparkapital, 45 900
MSEK 2 % – 25 % 34 600 34 000
Utlåning, MSEK – 14 % – 48 % 1 200 1 400 2 300
Inlåning, MSEK 13 % 13 % 8 000 7 100 7 100
Konton, st 2 % 37 % 226 000 222 300 165 000

Dec Nov Dec-07
Nettosparande, – 190
MSEK – 69 % 211 % 210 680


* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid Stockholmsbörsen och
First North. Statistik från NASDAQ OMX.
Den 13 oktober upphörde aktiehandeln att ske i jämna börsposter. Det gör
att små affärer, som tidigare fått läggas ihop för att uppnå kravet på
hel börspost, nu redovisas var för sig i handelsstatistiken. Detta
bidrar till att antalet affärer har ökat jämfört med tidigare månader.


För mer information:


Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank, telefon 070-861 80 47

www.avanzabank.se

Ladda ner