Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Delårsrapport januari – mars 2009

 · Regulatorisk information

- Rörelseintäkterna minskade med 21 (+2) procent till 109 (138) MSEK

- Resultatet efter skatt minskade med 19 (–4) procent till 44 (54) MSEK

- Resultat per aktie minskade med 19 (–3) procent till 1,60 (1,98) SEK

- Nettosparandet uppgick till 2 000 (2 790) MSEK, motsvarande 6 (6) procent av sparkapitalet vid årets början

- Antal konton ökade med 4 (18) procent till 236 000 (226 000 per den 31 december 2008) st och totalt sparkapital ökade med 9 (–3) procent till 37 600 (34 600 per den 31 december 2008) MSEK


VD-kommentar
”Under första kvartalet fortsatte en stark tillströmning av nya kunder. Sedan årsskiftet har 10 000 nya konton öppnats och under de senaste tolv månaderna har antal konton därmed ökat med 21 procent. Nettosparandet uppgick under första kvartalet till 2 000 MSEK, vilket innebär en tillväxt väl i linje med våra långsiktiga mål”, säger Nicklas Storåkers, VD Avanza Bank.

”Intäkterna minskade med 21 procent. Detta kan jämföras med börsen som under det senaste året minskat med 36 procent.
Att våra intäkter minskat betydligt mindre än börsen förklaras av den goda underliggande tillväxten av nya konton.
Samtidigt har vi lyckats minska kostnaderna med 18 procent under kvartalet, vilket är mer än målsättningen om 10–15 procent.”

”Den positiva börsutvecklingen under de senaste veckorna har märkts tydligt. I början av april satte vi rekord i antal besökare på vår sajt. Såväl handelsaktivitet, kontoinflöde och nettosparande har ökat markant under den senaste tiden. Och i början av maj kommer vi med en större produktlansering.”


För ytterligare information:
Nicklas Storåkers, VD Avanza Bank, telefon 070-861 80 01
Birgitta Hagenfeldt, CFO Avanza Bank, telefon 073-661 80 04

Ladda ner