Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Januari: Fondspararna spekulerar i räntefonder

Privathandeln i fonder backar under januari med sju procent. Det görs i snitt färre än ett fondbyte per sparare och månad och endast var tredje fondsparare var aktiv under månaden. Framför allt är det försäljningarna som sjunker. Fonderna som säljs är mest korta räntefonder. Spararna köper istället ofta långa obligationsfonder.

”Under januari uppvisar spararna den näst lägsta nivån för försäljningar på två år. Även bland köparna märks stor försiktighet, trots att optimisterna börjar växa i antal. Var tredje fondbyte är en spekulation i ränteutvecklingen. Något som spararna själva sällan inser”, säger Claes Hemberg, sparekonom på Avanza Bank. Han avråder från att ha kortsiktigt sparande i obligationsfonder, då dessa kan falla snabbt.

De kraftiga kasten i aktiefonder de senaste månaderna gör många sparare fortsatt försiktiga. Antalet försäljningar minskar visserligen med 30 procent och säljbeloppen ökar med 17 procent jämfört med genomsnittet för 2008. Men majoriteten av fondhandeln under januari kretsar kring mer börsoberoende korta och långa räntefonder.

”Att handla räntefonder är däremot inget skydd mot förluster. 30 procent av alla försäljningar härrör från korta räntefonder. Det är rationellt när räntorna nu pressas. Men att handla obligationsfonder i samma omfattning kan snabbt innebära förlust. Den som vill ha pengarna säkert och lättillgängligt ska hellre välja sparkonto de närmaste månaderna”, säger Hemberg. Att köpa obligationsfonder är en spekulation i att räntan ska gå ned, vilket har visat sig vara svårt att förutse vid tidigare räntejusteringar.

Tillväxtfonder som Kina och Brasilien har hämtat sig 15-30 procent den senaste månaden. Detta har nu spararna upptäckt.

”Kina och Rysslandsfonder är optimisternas främsta val. Bakgrunden är att detta redan är några av spararnas absolut största innehav i tillväxtfonder. Det tredje största innehavet i tillväxtfonder, Östeuropa, återfinns däremot på säljtoppen. Konjunkturen i Europa, avskräcker spararna”, säger Hemberg.

Fondhandel privatpersoner

Förändring Förändring Jan Dec Jan-08
en månad ett år

Fondaffärer, st – 2 % – 16 % 81 900 83 300 97 100
Fondaffärer per dag – 7 % – 16 % 2 600 2 800 3 100
Fondaffärer per
fondkonto och mån 0 % – 40 % 0,9 0,9 1,5
Omsättning i fondsparandet* – 11 % – 36 % 16 % 18 % 25 %


Källa: Avanza Bank
* Fondhandelns omsättning för månaden i relation till det totala sparkapitalet i fonder.

För mer information:
Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank, telefon 070-861 80 47
avanzabank.se

Ladda ner