Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Juli: Små aktieägare tog inte semester

Privathandeln i aktier steg 18 procent under juli jämfört med samma månad i fjol. "Svenska aktieägare tog i år inte semester, utan sommarhandeln blev den mest omfattande hittills. Sommarens börsuppgång höll uppe intresset. Men spararna är inte övertygade utan många sålde storbolagsaktier. I hela nio av tolv folkaktier har spararna sålt och andelen kontanter på aktiekontona ökade snabbt fem procent, säger Claes Hemberg", sparekonom på Avanza Bank. De aktier som trots allt spararna valde att köpa var de hett omdiskuterade Ericsson, Swedbank och Astra Zeneca. Övriga folkaktier såldes i olika grad.

Juli månad brukar vara de svenska privatspararnas lugnaste tid på året. Så är det även 2009, men nivåerna är långt över tidigare sommarhandel. Under tiden som fondspararna sålt har de mindre aktieägarna i huvudsak valt att sälja aktier. ”Spararna agerar med olika tidsperspektiv. Då fondspararna köper för att spara i flera år brukar aktieägare välja aktier som de kan sälja efter bara några månader eller kvartal”, säger Hemberg. Intresset för småbolag har samtidigt sjunkit kraftigt. Från vårens höga intresse för småbolag då privatspararna gjorde 4 000 affärer per dag i småbolag har handeln nu minskat till 1 500. De många affärerna i storbolag har däremot oftast handlat om sälj. Statistik privat handel Antal affärer* Förändring Förändring Juli Juni Juli per dag, st en månad ett år 2008 Avanza Bank – 26 % 23 % 21 700 29 400 17 600 Etrade – 39 % – 45 % 3 700 6 100 6 700 Nordnet – 25 % 41 % 17 500 23 200 12 400 Skandiabanken – 25 % 50 % 1 500 2 000 1 000 Särredovisar Särredovisar Övriga banker ej ej - - - Privatspararna, totalt – 27 % 18 % 44 400 60 700 37 700 Avanza Banks Förändring Förändring 31 Juli 30 Juni 31 Juli sparare, en månad ett år 2008 preliminärt Sparkapital, MSEK 7 % 18 % 50 300 47 100 42 800 Utlåning, MSEK 5 % – 5 % 2 100 2 000 2 200 Inlåning, MSEK 5 % 17 % 8 800 8 400 7 500 Konton, st 1 % 21 % 252 700 249 800 208 000 Juli Juni Juli 2008 Nettosparande, MSEK – 11 % 257 % 750 840 210 * Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid Stockholmsbörsen och First North. Statistik från NASDAQ OMX. Den 13 oktober 2008 upphörde aktiehandeln att ske i jämna börsposter. Det gör att små affärer, som tidigare fått läggas ihop för att uppnå kravet på hel börspost, nu redovisas var för sig i handelsstatistiken. Detta bidrar till att antalet affärer har ökat jämfört med tidigare månader. För mer information: Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank, telefon 070-861 80 47 avanzabank.se

Ladda ner