Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

September: Privathandeln stiger på jämn börs

Privathandeln i aktier steg 24 procent till 65 300 aktieaffärer per dag under september jämfört med samma månad i fjol. Under september märktes också en ovanligt snabbväxande utlåning för aktiehandel. "Jämnaste börsen på över ett år och samtidigt överfyllda bankkonton utan ränta lockar spararna att köpa aktier. Senaste tiden har dessutom 500 000 sparare i folkaktier fått erbjudande om nya aktier, i så kallade emissioner, vilket också har fått fler sparare att se över sina aktier", säger Claes Hemberg, sparekonom hos Avanza Bank.

Privatpersoner handlade under september aktier för nära 100 MDR SEK. Antalet affärer har stigit 11 procent sedan sommaren och belåningen av aktier har återvänt till toppnivåerna före finanskrisen. Därmed är det cirka 10 procentenheter kvar till de historiska toppnivåerna från april 2006. Men det är betydligt fler sparare som lånar idag. Snittlånet är idag därför betydligt lägre än tidigare. ”Bara senaste månaden har utlåningen för aktieköp stigit nära 20 procent. Det är den kraftigaste ökningen sedan flera år. Bakgrunden är att en jämnare börs både ökar intresset och direkt ger bättre villkor för belåning. Flera aktier har fått ökade belåningsvärden”, säger Hemberg. Fortfarande är belåning av aktier något där erfarna sparare dominerar. Vanliga sparare lånar inte till aktieköp. ”Vanliga sparare belånar ofta inte alls eller mycket lite, vilket gör att de inte är beroende av de dagliga svängningarna på börsen. Vanliga sparare väljer hellre tillväxtbolag genom fonder, vilket är en mindre chanstagning”, säger Hemberg. Statistik privat handel Antal affärer* Förändring Förändring Sep Aug Sep per dag, st en månad ett år 2008 Avanza Bank 1 % 35 % 31 900 31 600 23 600 Etrade – 2 % – 52 % 4 900 5 000 10 300 Nordnet 1 % 52 % 26 400 26 200 17 400 Skandiabanken – 5 % 62 % 2 100 2 200 1 300 Särredovisar Särredovisar Övriga banker ej ej - - - Privatspararna, totalt 0 % 24 % 65 300 65 000 52 600 Avanza Banks Förändring Förändring 30 Sep 31 Aug 30 Sep sparare, en månad ett år 2008 preliminärt Sparkapital, MSEK 5 % 43 % 55 200 52 700 38 700 Utlåning, MSEK 18 % 44 % 2 600 2 200 1 800 Inlåning, MSEK – 3 % 16 % 8 600 8 900 7 400 Konton, st 2 % 22 % 261 000 256 300 213 700 Sep Aug Sep 2008 Nettosparande, MSEK – 6 % 587 % 1 030 1 100 150 * Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid Stockholmsbörsen, First North och Burgundy. Statistik från NASDAQ OMX och Burgundy. Den 13 oktober 2008 upphörde aktiehandeln att ske i jämna börsposter. Det gör att små affärer, som tidigare fått läggas ihop för att uppnå kravet på hel börspost, nu redovisas var för sig i handelsstatistiken. Detta bidrar till att antalet affärer har ökat jämfört med tidigare månader. För mer information: Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank, telefon 070-861 80 47 avanzabank.se

Ladda ner