Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Svenska Spel väljer pensionslösning hos Avanza Bank

Ytterligare ett statligt bolag har valt Avanza Bank för sin tjänstepension. Denna gång är det Svenska Spel AB, med samtliga dotterbolag, som väljer Avanza Bank som ett alternativ för sina anställdas tjänstepensioner. Avanza Bank är ett av fem bolag där anställda vid Svenska Spel kan pensionsspara efter att Svenska Spel gjort sin tjänstepensionsupphandling under sommaren. ”Svenska Spel har ägnat hela våren till upphandling för att hitta innehåll och låga priser genom sin försäkringsförmedlare, Capitalis Tailor. Och nu ska de tillsammans lägga stor kraft i att verkligen förklara de nya valmöjligheterna för deras anställda. Därmed tjänar bolaget som en stark förebild för många andra bolag i Sverige. På samma sätt kan allt fler arbetsgivare ge ett viktigt stöd till den anställde även efter att den har gått i pension”, säger Henrik Källén, VD Avanza Pension.

Ladda ner