Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Valberedning i Avanza Bank

På årsstämman 2009 i Avanza Bank Holding AB (publ) beslutades att bolagets valberedning ska bestå av en representant för envar av de fyra största aktieägarna jämte bolagets styrelseordförande samt att namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2010 och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. De fyra största ägarna enligt bolagets kännedom, vilka önskar utse en representant, utgörs av: Investment AB Öresund, Sven Hagströmer med familj och bolag, Mats Qviberg med familj samt SEB Fonder. Dessa ägare har beslutat att valberedningen ska bestå av styrelseordföranden Sven Hagströmer, Erik Törnberg som representerar Investment AB Öresund, Eva Qviberg som representerar familjen Qviberg samt Per Trygg som representerar SEB Fonder. Erik Törnberg har utsetts till ordförande i valberedningen. Förslag till valberedningen kan skickas med post till: Avanza Bank Att: Valberedningen Box 1399 111 93 STOCKHOLM För mer information: Erik Törnberg, valberedningens ordförande, telefon 08-402 33 00 avanzabank.se

Ladda ner