Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza Pension överklagar förhandsbesked

Som tidigare kommunicerats har Avanza Pension sökt förhandsbesked hos Skatterättsnämnden om hur fondprovisioner från externa fondförvaltare ska beskattas. Avanza Pension erhöll den 31 maj 2010 ett besked från Skatterättsnämnden till Avanza Pensions nackdel. Enligt vad Avanza Pension erfar har även andra livförsäkringsbolag samtidigt meddelats negativa besked i liknande ärenden.

På grundval av råd från externa skatteexperter kommer Avanza Pension överklaga beskedet till Regeringsrätten.

Som kommunicerats i Avanza Banks senaste delårsrapport, så skulle skattekostnaderna för bolaget avseende inkomståren 2006-2010 (t.o.m. första kvartalet 2010) öka med 11 MSEK om Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens besked. Ett besked till bolagets nackdel skulle kunna medföra att bolagets totala skattekostnad ökar framöver.

För mer information:
Nicklas Storåkers, VD Avanza Bank, telefon 070-861 80 01
Henrik Källén, VD Avanza Pension, telefon 070-861 80 25

avanzabank.se

Ladda ner