Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Delårsrapport januari – juni 2010

 · Regulatorisk information
 • Rörelseintäkterna ökade med 31 (–10) procent till 316 (242) MSEK
 • Resultatet efter skatt ökade med 35 (6) procent till 142 (105) MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 35 (4) procent till 5,13 (3,81) SEK
 • Nettoinflödet uppgick till 7 060 (4 500) MSEK, motsvarande 12 (13) procent av
  sparkapitalet vid årets början
 • Antal konton ökade med 16 (11) procent till 322 700 (279 000 per den 31 december
  2009) st och totalt sparkapital ökade med 13 (36) procent till 69 000 (61 300 per den
  31 december 2009) MSEK

Andra kvartalet

 • Rörelseintäkterna ökade med 21 (2) procent till 161 (133) MSEK
 • Resultatet efter skatt ökade med 11 (36) procent till 68 (61) MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 12 (32) procent till 2,47 (2,21) SEK

 

VD-kommentar
”Nettoinflödet uppgick till över 7 000 MSEK under första halvåret, vilket är en ökning med 57 procent jämfört med samma period föregående år. Under andra kvartalet ökade nettoinflödet med 6 procent till 2 640 MSEK. Antal nya konton uppgick under första halvåret till 43 700 st, vilket även det är rekord. Vinsten per aktie ökade med 35 procent under första halvåret och 12 procent under andra kvartalet”, säger Nicklas Storåkers, VD Avanza Bank.

”Börsen har planat ut efter de kraftiga uppgångarna från bottennivåerna i början av 2009. Sparmarknaden bedöms uppvisa en lugnare tillväxttakt framöver. Avanza Banks marknadsandel av nettoinflödet på den svenska marknaden var dock under första kvartalet mångdubbelt högre än vår marknadsandel av det befintliga sparkapitalet och bedöms även ha varit det under andra kvartalet, vilket innebär att vi snabbt tar marknadsandelar. Under tredje och fjärde kvartalet kommer vi genomföra en rad större produktlanseringar som bedöms stärka Avanza Banks konkurrenskraft. Högre styrräntor bedöms därtill förbättra räntenettot avseende inlåningen. Även om tillväxttakten i sparmarknaden blir lite lugnare framöver, så bedöms därför våra förutsättningar ändå som fortsatt goda att uppnå våra långsiktiga tillväxtmål om 15–20 procent per år.”


För ytterligare information:
Nicklas Storåkers, VD Avanza Bank, telefon 070-861 80 01
Birgitta Hagenfeldt, CFO Avanza Bank, telefon 073-661 80 04

Ladda ner