Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

DGC One väljer Avanza Bank för pensioner

DGC One AB väljer Avanza Bank för sina cirka 100 anställdas tjänstepensioner.  

DGC One AB är en nätoperatör mot företagsmarknaden som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i eget nät till svenska företagskunder och offentlig sektor. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. 

”Vi är mycket stolta över det förtroende vi fått av DCG One AB att få sköta de anställdas pensioner. Med vår nya Företagswebb har vi förenklat administrationen för bolaget.  Detta i kombination med vårt breda sparutbud och låga avgifter, är vi ett attraktivt alternativ för medvetna arbetsgivare som vill erbjuda sina anställda ett sparande som ger mer i pension. Därmed tjänar bolaget som en stark förebild för många andra bolag i Sverige”, säger Henrik Källén, VD Avanza Pension. 

”Avanza Banks utbud av placeringsalternativ i kombination med enkla lösningar för såväl de anställdas placeringsval som företagets administration av pensionerna har varit avgörande för att valet föll på Avanza Bank. Det har också varit självklart att pensionskapitalet ska vara flyttbart utan avgifter hos DGCs nya samarbetspartner”, säger Göran Hult, ekonomichef på DGC One.  

Om Avanza Bank
Avanza Bank erbjuder ett fullsortiment inom pensionssparande. Här får spararna själva möjlighet att via bankens hemsida välja bland landets absolut bästa men också billigaste fonder. Till spararnas hjälp har Avanza Bank såväl sparcoacher per telefon och via nätet, men också journalister som dagligen publicerar sina sparråd på nätet. 

Avanza Pension som är ett dotterbolag inom Avanza Bank-koncernen fokuserar på sparprodukter inom pensions- och försäkringssparande mot privatkunder och företag.


För mer information:

Henrik Källén, VD Avanza Pension, telefon 070-861 80 25

avanzabank.se

Ladda ner