Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Första kvartalet: Sparare köper i jämn börsuppgång

Privathandeln i aktier var 66 000 aktieaffärer per dag under mars. Under hela första kvartalet gjorde privatpersoner höga 70 200 affärer per dag, vilket är 22 procent över första kvartalet i fjol. "Mars bjöd på en tassande tråkig uppgång, med små svängningar. Detta får privatpersoner att handla, men får handlarna att försova sig. Den utmanglade börskurvan beror mest på växande datorstyrd handel. Börshandlade fonder motar samtidigt ut gamla börskungar som Ericsson och storbankerna från köptoppen. Istället gladdes sparare åt snabba uppgångar i SKF, Boliden och Volvo på hela 15-20 procent", säger Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank.

Spararnas förtroende för börsen är närmast helt tillbaka. Andelen kontanter på spararnas konton har efter finanskrisen sjunkit från 25 procent till idag 13 procent och närmar sig nu normalnivån. ”Snittköpen i storbolagen håller i sig, men i småbolag har köpen fallit till bara 14 000 SEK. Det är en nedgång med över 30 procent. För uppgången i småbolag styrs inte främst genom privatpersoners aktiehandel, utan genom stora inflöden i småbolagsfonder. Spararna lockas av småbolag men är kloka nog och att spara de stora beloppen genom de betydligt tryggare småbolagsfonderna”, säger Hemberg. Mer passiv handel Det låga intresset för flera stora aktier beror även på att börshandeln domineras allt mer av mekaniserad handel, både via datorstyrd handel och även börshandlade fonder. Även marknadsplatsen Burgundy har hjälpt till att förändra spelplanen. Burgundy har dubblat sin andel och tar nu över 10 procent av handeln i flera av de stora bolagen, vilket tar handlarna tid att ställa om. De låga svängningarna på börsen gör också att de mest aktiva privatpersonerna, dagshandlarna, är mer passiva. Det märks inte minst i att privatpersoners belåning, trots den starka uppgången, är kvar på en relativt låg nivå eller 5 procent av det totala värdet. Statistik privat handel Antal affärer* Förändring Förändring Mar Feb Mar per dag, st en månad ett år 2010 2010 2009 Avanza Bank -1 % 21 % 35 100 35 500 29 000 Etrade -29 % -59 % 4 000 5 600 9 700 Nordnet -6 % -2 % 24 800 26 300 25 400 Skandiabanken 5 % 0 % 2 100 2 000 2 100 Särredovisar Särredovisar Övriga banker ej ej - - - Privatspararna, 66 200 totalt -5 % 0 % 66 000 69 400 Avanza Banks Förändring Förändring 31 Mar 28 Feb 31 Mar sparare, en månad ett år 2010 2010 2009 preliminärt Sparkapital, 37 600 MSEK 10 % 89 % 71 000 64 500 Utlåning, MSEK -2 % 151 % 3 760 3 830 1 500 Inlåning, MSEK 11 % 17 % 9 240 8 300 7 870 Konton, st 3 % 29 % 304 200 294 300 236 000 Mar Feb Mar 2010 2010 2009 Nettosparande, 720 MSEK 11 % 58 % 1 140 1 030 * Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid NASDAQ OMX Stockholm, First North och Burgundy. Statistik från NASDAQ OMX och Burgundy.

Ladda ner