Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

December och 2010: Sparare städar ut folkaktier och bostadsoro sänker börsintresse

Privathandeln minskade år 2010 för första gången på många år. Handeln föll åtta procent. Hela sju av tio sparare har inte alls förändrat sina aktieinnehav visar Sifo-siffror. Samtidigt som Stockholmbörsen sett klart stigande handel och volymer. "2010 har svenskarna gått från börsoro till bostadsoro. Orsaken är stigande räntor, bolånetak och talet om obligatorisk amortering. Detta har gjort spararna blinda för den starka börsen. Samtidigt har spararna tyvärr tolkat årets flera stora börskast som ett svaghetstecken och valt räntesparande. Istället blev börsåret det 31:a bästa de senaste 100 åren", säger Claes Hemberg sparekonom Avanza Bank. Under december har privathandeln i aktier hämtat sig till 72 000 aktieaffärer per dag. Därmed avslutas börsåret med ett ovanligt stort intresse från privatpersoner.

Helåret 2010
”Svenskarna största oro nu är dyrare boendekostnader, efter att räntan börjat stiga, det nya bolånetaket och den senaste diskussionen om obligatoriska amorteringar. Den europeiska ekonomiska krisen har spätt på oron ytterligare. Detta får svenskarna att minska konsumtionen och sparandet men också bli mer kortsiktiga i sitt sparande och välja ett rekordstort räntesparande”, säger Hemberg.

Att stora och erkända folkaktier som Ericsson och Astra Zeneca utvecklas svagt har sedan bara bekräftat svenskarnas bild av en svag börs, även om majoriteten av aktierna utvecklats förvånansvärt starkt.

De flesta sparare som äger aktier har inte alls rört sina aktier under 2010. Hela sju av tio har inte alls förändrat sina innehav, visar Sifo-siffror.

Råvaruaktier, småbolag och börshandlade fonder tillhör några av uppstickarna i svenskarnas börshandel 2010.

December 2010
Under december har privathandeln i aktier hämtat sig till 72 000 aktieaffärer per dag. Därmed avslutas börsåret med ett ovanligt stort intresse från privatpersoner.

Nivån 72 000 aktieaffärer per dag är ovanligt högt. Men samtidigt märks spararnas tveksamhet i storleken på affärerna. Antalet kronor som spararna handlar för är lågt och omsättningen i december stannar på 70 MDR SEK. Det är 40 procent från toppnotering.

Bland de mest köpta aktierna märks de stora bankerna. Aktierna bland de mest sålda är istället de stora folkaktierna Telia Sonera, Ericsson och Astra Zeneca. Orsaken till att de stora folkaktierna säljs är att spararna i slutet av året summerar sitt sparande och då är det naturligt att städa ut gamla förluster; dit tyvärr de stora aktierna ofta räknas. Samtidigt fiskar spararna i aktier som tappat mycket på sistone: H&M och SSAB.

Mest köpta (dec) Mest sålda (dec)
Volvo ABB
H&M Boliden
Lundin Mining Ericsson
Swedbank XACT Bull
SEB Astra Zeneca
SSAB Telia Sonera
Alliance Oil Lundin Petroleum
Handelsbanken Sandvik
Skanska Atlas Copco
Meda SKF

Källa: Avanza Banks sparare

Statistik privat handel
Antal affärer* per dag, st Förändring en månad Förändring ett år Dec
2010
Nov
2010
Dec
2009
Avanza Bank 10 % 29 % 39 200 35 700 30 400
Saxo-Etrade 3 % 6 % 3 400 3 300 3 200
Nordnet 4 % 17 % 27 100 26 100 23 100
Skandiabanken 23 % 29 % 2 700 2 200 2 100
Övriga banker Särredovisar ej Särredovisar ej - - -
Privatspararna, totalt 8 % 23 % 72 400 67 300 58 800
Avanza Banks sparare, preliminärt Förändring en månad Förändring ett år 31 dec
2010
30 nov
2010
31 dec
2009
Sparkapital, MSEK 5 % 34 % 82 000 78 000 61 300
Utlåning, MSEK -5 % 23 % 3 850 4 070 3 120
Inlåning, MSEK 8 % 29 % 11 600 10 700 9 020
Konton, st 2 % 26 % 352 200 345 400 279 000
Dec
2010
Nov
2010
Dec
2009
Nettoinflöde, MSEK -181 % -143 % -220 270 510

* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid NASDAQ OMX Stockholm, First North och Burgundy. Statistik från NASDAQ OMX och Burgundy.

För mer information:

Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank, telefon 070-861 80 47

avanzabank.se