Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Delårsrapport januari – mars 2011

 · Regulatorisk information

- Rörelseintäkterna ökade med 19 (41) procent till 183 (154) MSEK

- Resultatet efter skatt ökade med 23 (66) procent till 90 (73) MSEK

- Resultat per aktie ökade med 21 (66) procent till 3,23 (2,66) SEK

- Nettoinflödet uppgick till 4 060 (4 420) MSEK, motsvarande 5 (7) procent av sparkapitalet vid årets början

- Antal konton ökade med 6 (9) procent till 372 500 (352 200 per den 31 december 2010) st och totalt sparkapital ökade med 5 (16) procent till 86 100 (82 000 per den 31 december 2010) MSEK

- Nicklas Storåkers lämnar över som VD inom ett år

 

För ytterligare information:
Nicklas Storåkers, VD Avanza Bank, telefon 070-861 80 01
Birgitta Hagenfeldt, CFO Avanza Bank, telefon 073-661 80 04

Ladda ner