Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Delårsrapport januari – september 2011

 · Regulatorisk information
 • Rörelseintäkterna ökade med 19 (23) procent till 538 (454) MSEK
 • Resultatet efter skatt ökade med 16 (24) procent till 236 (203) MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 14 (23) procent till 8,34 (7,32) SEK
 • Nettoinflödet uppgick till 6 340 (8 430) MSEK, motsvarande 8 (14) procent av totalt sparkapital vid årets början
 • Antal konton ökade med 15 (20) procent till 403 500 (352 200 per den 31 december 2010) st och totalt sparkapital minskade med 14 (+22) procent till 70 300 (82 000 per den 31 december 2010) MSEK

Tredje kvartalet

 • Rörelseintäkterna ökade med 32 (8) procent till 182 (138) MSEK
 • Resultatet efter skatt ökade med 44 (3) procent till 88 (61) MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 42 (2) procent till 3,10 (2,19) SEK
 • Martin Tiveus tillträder som VD i morgon fredag den 14 oktober 2011.
  Avgående VD Nicklas Storåkers kvarstår som styrelseledamot

 
VD-kommentar

”Vinsten ökade med 44 procent under tredje kvartalet. Sammantaget bedömer vi att Avanza Bank under 2011 har goda möjligheter att nå våra långsiktiga mål om 15-20 procents vinsttillväxt. Även om tillväxtmöjligheterna framöver bedöms som goda, så kommer vi under fjärde kvartalet till följd av den oroliga omvärlden se över takten på kostnadsökningar inför 2012”, säger Nicklas Storåkers, VD Avanza Bank.

”Nettoinflödet under kvartalet förbättrades med 13 procent jämfört med samma period 2010. Särskilt stark har efterfrågan varit för Sparkonto+ som under kvartalet fördubblats i sparkapital. Vi nöjer oss dock inte med det och kommer under fjärde kvartalet att lansera nya produkter, som bedöms bidra direkt till att stärka nettoinflödet ytterligare.”

”På många sätt medför en svag marknad att Avanza Bank får in ännu fler kunder. Skälet är att sparare blir mer kritiska till vad de betalar i avgifter, vilket gynnar Avanza Bank eftersom vi erbjuder de lägsta avgifterna. Vid årsskiftet kommer också det nya investeringssparkontot, som bedöms innebära att fler svenskar ser över sitt sparande. På sikt är den största tillväxtpotentialen att lagstadgad utökad flytträtt införs på pensionssparande. Svenska sparare har nästan dubbelt så mycket pensionssparande än direkt aktie- och fondsparande och med utökad flytträtt skulle våra kunder kunna flytta pensionssparandet till oss. Ett lagförslag om flytträtt väntas i inledningen av 2012.”

 
För ytterligare information:

Nicklas Storåkers, VD Avanza Bank, telefon 070-861 80 01
Birgitta Hagenfeldt, CFO Avanza Bank, telefon 073-661 80 04

 

Informationen i denna rapport är sådan som Avanza Bank Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra och själv har valt att offentliggöra enligt både lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats till marknaden för offentliggörande den 13 oktober 2011 kl 08.15 (CET).

Ladda ner