Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Information avseende kursras i Diamyd Medical

Kursen i Diamyd Medical-aktien föll måndagen den 9 maj 2011 med 85 %. Diamyd Medical-aktien är noterad på Nasdaq OMX MidCap-lista och är en populär aktie bland Avanza Banks kunder.

Ett mindre antal av dessa kunder har lånat pengar med Diamyd Medical-aktien som säkerhet. Kursraset medförde att värdet av en del kunders säkerheter understiger skulden, vilket ska täckas av dessa kunder genom insättningar. Sannolika kreditförluster bedöms därför preliminärt understiga 9 MSEK, motsvarande 0,19 % av Avanza Banks utlåning, i huvudsak fördelat på ett 15-tal kunder.

Resultat före skatt för Avanza Bank under tolvmåndersperioden april 2010-mars 2011 uppgick till 349 MSEK. Målet är att inte ha några kreditförluster. Sammanlagda kreditförluster 2001-2010 uppgick till 1 MSEK.

Avanza Bank har inga andra säkerheter för utlåningen som avseende utlånat belopp, koncentration och risk är i samma storleksordning som Diamyd Medical. Som säkerhet för utlånat belopp utgör näst största liknande aktie värdemässigt mindre än 25 % av vad Diamyd Medical utgjorde. Avanza Bank arbetar därför vidare med målet att framöver inte ha några kreditförluster.

För mer information:

Nicklas Storåkers, VD Avanza Bank, telefon 070-861 80 01

avanzabank.se

Ladda ner