Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Kallelse till årsstämma – korrigering av skrivfel

 · Regulatorisk information

Nedanstående stycke avseende val av ordförande vid stämman har korrigerats i kallelse till årsstämma den 14 april 2011 i Avanza Bank Holding AB (publ) till följd av att valberedningens representanter var felaktigt angivna. Kallelsen publicerades den 10 mars och återfinns i sin helhet på Avanza Banks hemsida avanza.com.

Val av ordförande vid stämman, punkt 2

Valberedningen, bestående av styrelseordföranden Sven Hagströmer som representerar Sven Hagströmer och bolag, Erik Törnberg som representerar Investment AB Öresund, Johan Lannebo som representerar Lannebo Fonder och Magnus Dybeck som representerar familjen Dybeck inklusive bolag, föreslår att Sven Hagströmer utses till ordförande på bolagsstämman.


Stockholm i mars 2011
Styrelsen i Avanza Bank Holding AB (publ)

Ladda ner