Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Mars: Utdelningar missas efter Japankris

Under mars har privathandeln i aktier ökat till 69 700 aktieaffärer per dag. Det är sex procent över samma månad i fjol. Men efter många månader med stora köp har spararna nu sålt. "Japankrisen fick sparare att sälja, trots att det så här års brukar ha köpmånad inför utdelningarna. Nu missar spararna istället utdelningar, i framför allt H&M, verkstads- och råvarubolag. Spararna sålde höga två procent av sitt aktiekapital", säger Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank. Under månaden har spararna minskat den tidigare höga belåningen och köper nu för mindre summor i mer defensiva bolag som banker och läkemedelsbolag.

Oron för japansk ekonomi och kärnkraftskris i Japan fick sparare att storsälja. På en enda dag mer än dubblades antalet affärer och privatpersoner gjorde 157 000 aktieaffärer, vilket är en ny toppnotering.

”Privatpersoner är återigen påtagligt börsskeptiska. Spararna har förutom stabilare aktier som banker och läkemedel även sålt offensiva börshandlade Bull-fonder och köpt skeptiska Bear-fonder, som vinner på fallande börs”, säger Hemberg.

Trots debatten om stigande råvaru- och energipriser så fick kärnkraftskrisen spararna att sälja energi- och råvarubolag.

TeliaSoneras komplicerade utdelning lockade inte heller nya ägare, utan fick sparare att sälja. Det nya positiva förfarandet med livlina för missade rätter ökade deltagandet till hela 98 procent, vilket är mycket högt för ett bolag med många passiva småägare. Det borde vara en tydlig signal till andra storbolag.

Statistik privat handel
Antal affärer* per dag, st Förändring en månad Förändring ett år Mar
2011
Feb
2011
Mar
2010
Avanza Bank -6 % 7 % 37 700 40 100 35 100
Saxo-Etrade 4 % 18 % 4 700 4 500 4 000
Nordnet -18 % 3 % 25 500 31 200 24 800
Skandiabanken -5 % -14 % 1 800 1 900 2 100
Övriga banker Särredovisar ej Särredovisar ej - - -
Privatspararna, totalt -10 % 6 % 69 700 77 700 66 000
Avanza Banks sparare, preliminärt Förändring en månad Förändring ett år 31 Mar
2011
28 Feb
2011
31 Mar
2010
Sparkapital, MSEK 3 % 21 % 86 100 83 400 71 000
Utlåning, MSEK -2 % 23 % 4 640 4 730 3 770
Inlåning, MSEK 5 % 10 % 10 200 9 730 9 290
Konton, st 1 % 22 % 372 500 367 000 304 200
Mar
2011
Feb
2011
Mar
2010
Nettoinflöde, MSEK 7 % -21 % 900 840 1 140

* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid NASDAQ OMX Stockholm, First North och Burgundy. Statistik från NASDAQ OMX och Burgundy.


För mer information:

Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank, telefon 070-861 80 47

avanzabank.se