Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Nicklas Storåkers lämnar över som VD inom ett år

Nicklas Storåkers har till styrelsen förklarat sin avsikt att vara kvar som VD i Avanza Bank Holding AB i längst ett år till, d.v.s. senast till årsstämman 2012. Styrelsen har därför inlett en rekryteringsprocess efter en ny VD.

”Avanza Bank har två procent av den växande svenska sparmarknaden. Samtidigt har vi Sveriges nöjdaste sparare och tar över sex procent av nettoinflödet till marknaden. Det gör att Avanza Bank snabbt tar marknadsandelar. Avanza Bank har en stark och skicklig ledningsgrupp och en ambitiös organisation som brinner för kundernas bästa. Vi ser därför mycket möjligheter för Avanza Bank i många år framöver”, säger Sven Hagströmer och Nicklas Storåkers, styrelseordförande respektive VD Avanza Bank, i en gemensam kommentar.

”Nicklas har gjort en fantastisk insats. Avanza Bank, med sitt mycket starka kundfokus, befinner sig fortfarande efter 12 år i stark expansion. Det faktum att Nicklas är kvar i uppemot ett år till ger också den kontinuitet som behövs”, säger Sven Hagströmer.

”För min personliga del är utmaningen idag på Avanza Bank precis lika stor som tidigare. Men efter att i snart tolv år ha varit VD för Avanza Bank nästan hela mitt yrkesverksamma liv och en tredjedel av hela mitt liv är det ändå snart dags för en ny utmaning”, säger Nicklas Storåkers.

För mer information:

Sven Hagströmer, styrelseordförande Avanza Bank, telefon 070-728 81 92

Nicklas Storåkers, VD Avanza Bank, telefon 070-861 80 01

avanzabank.se

Ladda ner