Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

November: Sparare tror på börsbotten

Privat aktiehandel fortsätter på en medelhög nivå eller 69 000 aktieaffärer per dag. Det är i stort sett på samma nivå som i fjol. "Trots motvinden på börsen har mer erfarna privatsparare köpt aktier. Det kan vara en bottenmarkering. De agerar verkligen efter mottot att köpa när det är som mörkast. De köper TeliaSonera, H&M, verkstad och råvaror", säger Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank.

När börsen faller brukar sparare sälja. Men i nedgången i november har spararna ändå valt att köpa.
Antalet aktiva sparare var inte fler, men de som var aktiva var desto mer i köptagen.

”Senaste årens sättningar på börsen med 5-10 procent har alltid inneburit försäljningar på 1 MDR SEK, men nu tycks spararna vänta på en uppgång, för nu har de köpt”, säger Hemberg.

Långt ifrån alla var däremot övertygade. Belåningen är kvar på låga nivåer eller 4 procent av kapitalet. Som mest har nivån varit den dubbla.

”Belåningen av aktier är fortfarande mindre än hälften av toppnivåerna för ett år sedan. Det kraftiga raset i augusti överraskade många sparare och de vill se fler månader av stabil börs för att öka belåningen igen”, säger Hemberg.

Långt ifrån alla aktier var däremot på köplistan. Flera aktier både såldes och blankades.

”Aktier som gått starkt; Lundin Petroleum, Swedbank och SCA både sålde och blankade samtidigt”, säger Hemberg.

Att stora grupper privatsparare valde att avvakta märks tydligt i volymerna. I snitt sjönk privathandelns volymer till låga 2,7 (4) MDR SEK per dag. Att mer vanliga sparare avvaktar märks också väl i småbolagshandeln. Den sjönk till låga 2 200 affärer per dag.

”Bristen på intresse för småbolag märks även i index. Kurserna i storbolagen föll som mest dubbelt mer än småbolagen. Ointresset för småbolagen gjorde att kurserna hölls uppe på ett många gånger konstlat sätt”, säger Hemberg.

Mest köpta (nov) Mest sålda (nov)
XACT Bull Lundin Petroleum
XACT Bull 2 Ericsson
TeliaSonera XACT Bear
H&M Boliden
Lundin Mining Swedbank
SSAB SCA
Atlas Copco Trelleborg
SEB Hexagon
Nordea SKF
Tele2 Astra Zeneca

Källa: Avanza Banks 412 600 konton.

Statistik privat handel
Antal affärer* per dag, st Förändring en månad Förändring ett år Nov2011 Okt2011 Nov2010
Avanza Bank -10 % 1 % 36 200 40 100 35 700
Nordnet -16 % 3 % 26 900 31 900 26 100
Saxo-Etrade -23 % 24 % 4 100 5 300 3 300
Skandiabanken -14 % -18 % 1 800 2 100 2 200
Övriga banker Särredovisar ej Särredovisar ej - - -
Privatspararna, totalt -13 % 3 % 69 000 79 400 67 300
Avanza Banks sparare, preliminärt Förändring en månad Förändring ett år 30 Nov2011 31 Okt2011 30 Nov2010
Sparkapital, MSEK -2 % -5 % 74 000 75 300 78 000
Utlåning, MSEK -7 % -36 % 2 600 2 800 4 070
Inlåning, MSEK -1 % 35 % 14 400 14 500 10 700
Konton, st 1 % 19 % 412 600 408 000 345 400
Nov2011 Okt2011 Nov2010
Nettoinflöde, MSEK 14 % -41 % 160 140 270

* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid NASDAQ OMX Stockholm, First North och Burgundy. Statistik från NASDAQ OMX och Burgundy.


För mer information:
Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank, telefon 070-861 80 47

avanzabank.se

Ladda ner