Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Antal aktier i Avanza Bank

 · Regulatorisk information

Antalet aktier i Avanza Bank Holding AB (publ) har förändrats på grund av registrerad minskning av aktiekapitalet till följd av indragning av de 275 524 aktier som bolaget återköpt under 2011. Detta i enlighet med beslut på årsstämma den 19 april 2012.

Idag, sista handelsdagen i månaden, finns totalt 28 873 747 aktier i bolaget. Aktierna berättigar till lika många röster.

För mer information:

Birgitta Hagenfeldt, CFO Avanza Bank, telefon 073-661 80 04

avanzabank.se

Ladda ner