Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Januari: Politisk oro gav rekordhandel

Privat aktiehandel i januari stiger 19 procent till 66 400 affärer per dag, jämfört med månaden före. Men aktiehandeln är fortfarande en bit under januarihandeln förra året. "Efter fyra månader med återhämtning på börsen, märks att aktieköparna nu kommer tillbaka. Optimister köper råvaror och de mer försiktiga väljer aktier med bra utdelningar som TeliaSonera och Tele2. Samtidigt överger spararna verkstadsaktierna, som haft en raketstart på nya börsåret", säger Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank. "Utlåningen till aktieköp stiger också för första gången på flera månader", säger Hemberg. Ytterligare ett tecken på ökat intresse är ökad belåning, som ökar med 22 procent, efter flera månaders stiltje.

Uppgången på börsen under januari har ökat aktiehandeln successivt. Men privathandeln är fortfarande inte helt tillbaka jämfört med fjolåret, utan 20 procent efter fjolårets ovanligt starka januarihandel.

”Stiltjen efter Eurokrisen i höstas ser nu ut att vara över. I takt med att Europakten blir klar och årsbeskeden anländer väntas spararna återigen bli mer aktiva”, säger Hemberg.

Säljsidan domineras av verkstadsbolag.

Stora bolag har under januari sett kursökningar på 6-7 procent. Samtidigt har småbolag hämtat sig betydligt bättre eller över 10 procent. Ändå är intresset för småbolag fortfarande betydligt avvaktande. Återhämtningen i småbolagshandeln är upp 14 procent men är fortfarande på en låg nivå eller 2 500 aktieaffärer per dag.

Nya investerarsparkontot har engagerat sparare i januari. Över 30 000 konton väntas ha öppnats i hela landet. Det är en bedömning utifrån 3 700 nya konton hos Avanza Bank.

”Men intresset för nya kontot är fortfarande lågt bland vanliga sparare. Framför allt är det mer erfarna sparare som öppnat konto. Direktägda aktier är vanligaste sparformen. Endast två fonder finns på 20 i topp på köplistan. H&M är den mest köpta aktien på ISK-kontona”, säger Hemberg.

Statistik privat handel

Antal affärer* per dag, st Förändring en månad Förändring ett år Jan
2012
Dec
2011
Jan
2011
Avanza Bank 18 % -21 % 34 600 29 400 44 000
Nordnet 21 % -16 % 27 300 22 600 32 400
Saxo-Etrade 16 % -42 % 2 200 1 900 3 800
Skandiabanken 35 % -8 % 2 300 1 700 2 500
Övriga banker Särredovisar ej Särredovisar ej - - -
Privatspararna, totalt 19 % -20 % 66 400 55 600 82 700
Avanza Banks sparare, preliminärt Förändring en månad Förändring ett år 31 Jan
2012
31 Dec
2011
31 Jan
2011
Sparkapital, MSEK 7 % -5 % 79 400 74 200 83 600
Utlåning, MSEK 22 % -33 % 3 130 2 560 4 660
Inlåning, MSEK -1 % 47 % 14 600 14 700 9 940
Konton, st 2 % 18 % 425 100 417 200 360 500
Jan
2012
Dec
2011
Jan
2011
Nettoinflöde, MSEK 461 % -72 % 650 -180 2 320

* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid NASDAQ OMX Stockholm, First North och Burgundy. Statistik från NASDAQ OMX och Burgundy.

För mer information:
Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank, telefon 070-861 80 47

avanzabank.se

Ladda ner