Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Ändrat datum för Avanza Banks årsstämma 2014

Avanza Bank Holding AB (publ) har i delårsrapporten för tredje kvartalet 2013 och på sin webbplats publicerat uppgift om att årsstämma kommer att hållas den 23 april 2014. Det datumet har ändrats och årsstämma kommer nu istället att hållas tisdagen den 29 april klockan 15.00 – 17.00 på Nalen, Regeringsgatan 74 i Stockholm.