Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Ändring i Avanza Banks valberedning

Till följd av ägarförändringar i Avanza Bank Holding AB (publ) har Henrik Schmidt, som företrädare för Montanaro Asset Management, utsetts till ledamot i valberedningen. Sten Dybeck, som representerar familjen Dybeck inklusive bolag,  lämnar samtidigt valberedningen, men kommer fram till årsstämman att kvarstå som adjungerad.

Valberedningen består därmed av följande ledamöter:

  • Avanzas ordförande Sven Hagströmer (representerar Sven Hagströmer med familj och bolag)
  • Erik Törnberg (representerar Creades AB)
  • Ulf Hjalmarsson (utsedd av Lannebo Fonder), samt
  • Henrik Schmidt (representerar Montanaro Asset Management)

Erik Törnberg är valberedningens ordförande

Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 17 april 2013.

Förslag till valberedningen kan skickas med post till:

Avanza Bank

Att: Valberedningen

Box 1399

111 93  STOCKHOLM

För ytterligare information vänligen kontakta:

Erik Törnberg, valberedningens ordförande

Telefon: 08-412 011 00