Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Augusti: Månadsstatistik

Antalet konton hos Avanza Bank uppgick per 31 augusti till 516 700 stycken, motsvarande en ökning med 45 100 sedan ingången av året. Nettoinflödet i augusti uppgick till 780 MSEK.
Månadsstatistik – augusti
Antal affärer* per dag, st Förändring en månad Förändring ett år Augusti** 2013 Juli 2013 Augusti 2012
Avanza Bank 30 % 12 % 27 500 21 200 24 600
Nordnet 30 % 5 % 18 200 14 000 17 300
Saxo-Etrade 17 % 75 % 70 60 40
Skandiabanken 46 % 27 % 1 900 1 300 1 500
Övriga banker Särredovisar ej Särredovisar ej - - -
Privatspararna, totalt 30 % 10 % 47 600 36 600 43 400
Avanza Bank Förändring en månad Förändring ett år 31 augusti 2013 31 juli 2013 31 augusti 2012
Sparkapital, MSEK 1 % 26 % 100 900 99 500 79 900
Utlåning, MSEK 6 % 8 % 3 020** 2 840 2 800
Inlåning, MSEK 1 % 14 % 16 600** 16 500 14 600
Konton, st 1 % 14 % 516 700 511 300 455 200
Augusti 2013 Juli 2013 Augusti 2012
Nettoinflöde, MSEK 32 % 152 % 780 590 310

* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid NASDAQ OMX Stockholm, First North och Burgundy. Statistik från NASDAQ OMX och Burgundy.

** Preliminära siffror.