Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza Bank passerar 100 miljarder i sparkapital

I augusti passerade Avanza Bank såväl 300 000 kunder som 100 miljarder i sparkapital. Det innebär en tillväxt i sparkapital på över 20 procent under de senaste 12 månaderna.

”Det senaste året har hela 25 000 nya kunder valt att starta ett sparande hos Avanza. Det visar att kunderna uppskattar låga avgifter och enkla tjänster”, säger Martin Tiveus, VD Avanza Bank.

Av sparkapitalet är i dagsläget 14 procent i likvider. Det är en ovanligt hög andel och kan jämföras med ett genomsnitt på 10 procent under 2010 och 2011.

”Våra kunder vill investera allt mer pengar men har saknat rätt sparformer. Vi arbetar därför hårt för att få fram bra sparformer för varje unik sparare. Senaste året har allt från räntebevis, tillväxtfonder, sparkonto, bioteknikfonder och preferensaktier lockat sparare”, säger Tiveus.

Prispressen och rörligheten inom bankvärlden väntas också fortsätta.

”Kunderna kräver med all rätt allt lägre avgifter. Med större volymer får vi bättre förutsättningar att sänka kostnaden per sparkrona framöver. Nu märks också hur såväl fondbolag och andra underleverantörer på allvar arbetar med att få ned kostnaderna. Det gör att prispressen och rörligheten kan fortsätta”, säger Tiveus.