Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

December: Månadsstatistik

Statistik privat handel
Avanza Banks sparare, preliminärt Förändring en månad Förändring ett år 31 dec
2012
30 nov
2012
31 dec
2011
Sparkapital, MSEK 2 % 16 % 85 800 83 900 74 200
Utlåning, MSEK 6 % 12 % 2 860 2 700 2 560
Inlåning, MSEK 2 % 3 % 15 200 14 900 14 700
Konton, st 1 % 13 % 471 600 466 900 417 200
Dec
2012
Nov
2012
Dec
2011
Nettoinflöde, MSEK 124 % - 650 290 -180

* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid NASDAQ OMX Stockholm, First North och Burgundy. Statistik från NASDAQ OMX och Burgundy.

För mer information:

Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank, telefon 070-861 80 47

avanzabank.se

Ladda ner