Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Juli: Stora fondköp på stark sommarbörs

Svenska sparare ökar under juli fondköpen och gör i snitt 1,4 fondaffärer. Det är plus 74 % jämfört med fjolårets julimånad. "Svenska börsens uppgång på 6 procent i juli är den starkaste av världens större börser i sommar och det har gjort starkt intryck på svenska fondsparare som genomför flest fondköp på fem år. Spararna väljer mest Sverigefonder och hela 4 av 5 fondsparare har valt fonder med mer börsfokus", säger Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank.

Svenska fondsparare gör under juli månad de största köpen sedan den stora återhämtningen sommaren 2009. Årets sommarhandel präglas av både ovanligt många aktiva sparare och ovanligt stora köpbelopp, eller 181 procent större belopp än under fjolåret.

”Före sommaren var framför allt äldre sparare skeptiska. Nu är däremot fondsparare i alla åldrar tillbaka vid köpknappen. De vanligaste köpen bland aktiefonder är Sverige-, svenska småbolag- och globalfonder. Dessutom är hela 9 av 10 av fondaffärer är köp”, säger Hemberg.

Börserna i tillväxtländerna har också pekat uppåt i sommar. Kina och Östeuropa är plus 2-5 procent. Detta har däremot inte varit tillräckligt för att intressera svenska sparare, istället har spararna som valt bland utländska fonder köpt breda globalfonder vilka också gynnats av starkare siffror i USA. Renodlade USA-fonder finns också bland de mest köpta, men de når inte topplistan. 

”En mindre grupp sparare fortsätter att bromsa i korta räntefonder, trots att de endast stigit i snitt 0,1% under juli månad. De behöver däremot inte vara ett tecken på skepsis, utan kan vara ett tillfälligt mer avvaktande val under sommarledigheten”, säger Hemberg.

Större optimism märks hos de fondsparare som under senare år valt företagsobligationsfonder. Sparare säljer nu dessa företagsobligationsfonder med fokus på lågriskbolag och väljer de med betydligt högre riskfyllda bolag, i tron att de ska gynnas av en starkare konjunktur.

Sommarbörserna
1-29 juli (%)
Sverige 6,0
Storbritannien 5,7
KINA 5,2
USA 4,3
DAX 3,4
Ryssland 3,0
Sydafrika 1,1
Indien 0,0
Källa Avanza   Bank

Mest köpta i juli Mest sålda i juli
1. Sverigefonder 1. Hedgefonder
2. Räntefonder (korta) 2. Företagsobligationsfonder (låg risk)
3. Företagsobligationsfonder (högrisk) 3. Tillväxtfonder
4. Biotekfonder 4. Svenska småbolagsfonder
5. Globafonder 5. Räntefonder (korta)

Källa: Avanza Bank.

Fondhandel privatpersoner
Förändring en månad Förändring ett år Juli 2013 Juni 2013 Juli 2012
Fondaffärer per fondkonto och mån 17 % 74 % 1,4 1,2 0,8
Fondaffärer, st 16 % 87 % 283 000 243 000 151 000
Fondaffärer per dag 12 % 82 % 9 100 8 100 5 000
Omsättning i fondsparandet, MSEK -13 % 74 % 2 600 3 000 1 500
Omsättning i fondsparandet* -15 % 57 % 11 % 13 % 7 %

Källa: Avanza Bank med 204 000 fondkonton.
* Fondhandelns omsättning för månaden i relation till det totala sparkapitalet i fonder.


För mer information:

Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank, telefon 070-861 80 47

avanzabank.se

Ladda ner