Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Juni: Månadsstatistik 2013-07-02, kl 08.00

Antalet konton hos Avanza Bank uppgick per månadsskiftet till 507 200 stycken, motsvarande en ökning med 35 600 sedan ingången av året. Nettoinflödet i juni uppgick till 650 MSEK.
Månadsstatistik - juni
Antal affärer* per dag, st Förändring en månad Förändring ett år Juni**2013 Maj2013 Juni2012
Avanza Bank -5 % 1 % 25 700 27 000 25 400
Nordnet 11 % 2 % 21 100 19 000 20 700
Saxo-Etrade -6 % -94 % 75 80 1 200
Skandiabanken 132 % 214 % 4 400 1 900 1 400
Övriga banker Särredovisar ej Särredovisar ej - - -
Privatspararna, totalt 7 % 5 % 51 275 47 980 48 700
Avanza Bank Förändring en månad Förändring ett år 30 juni2013 31 maj2013 30 juni2012
Sparkapital, MSEK -3 % 20 % 94 600 97 500 78 700
Utlåning, MSEK 0 % 7 % 2 890** 2 890 2 700
Inlåning, MSEK -1 % 12 % 16 300** 16 400 14 600
Konton, st 1 % 13 % 507 200 503 400 447 900
Juni2013 Maj2013 Juni2012
Nettoinflöde, MSEK -16 % 71 % 650 770 380

* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid NASDAQ OMX Stockholm, First North och Burgundy. Statistik från NASDAQ OMX och Burgundy.

** Preliminära siffror.