Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

November: Månadsstatistik

Antalet konton hos Avanza Bank uppgick per 30 november till 537 600 stycken, motsvarande en ökning med 66 000 sedan ingången av året. Nettoinflödet i november uppgick till 690 MSEK.
Månadsstatistik – november
Antal affärer* per dag, st Förändring en månad Förändring ett år November** 2013 Oktober 2013 November 2012
Avanza Bank -13 % 13 % 28 600 32 700 25 200
Nordnet -11 % 13 % 22 300 25 100 19 800
Skandiabanken -26 % -13 % 1 400 1 900 1 600
Övriga banker Särredovisas ej Särredovisas ej - - -
Privatspararna, totalt -12 % 12 % 52 300 59 700 46 600
Avanza Bank Förändring en månad Förändring ett år 30 november 2013 31 oktober 2013 30 november 2012
Sparkapital, MSEK 3 % 32 % 110 600 107 600 83 900
Utlåning, MSEK 0 % 20 % 3 250** 3 250 2 700
Inlåning, MSEK -1 % 12 % 16 700** 16 800 14 900
Konton, st 1 % 15 % 537 600 530 500 466 900
November 2013 Oktober 2013 November 2012
Nettoinflöde, MSEK 10 % 138 % 690 630 290

* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid NASDAQ OMX Stockholm och First North. Statistik från NASDAQ OMX.

** Preliminära siffror.