Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Oktober: Månadsstatistik

Antalet konton hos Avanza Bank uppgick per 31 oktober till 530 500 stycken, motsvarande en ökning med 58 900 sedan ingången av året. Nettoinflödet i oktober uppgick till 630 MSEK.
Månadsstatistik – oktober
Antal affärer* per dag, st Förändring en månad Förändring ett år Oktober** 2013 September 2013 Oktober 2012
Avanza Bank -10 % 29 % 33 000 36 600 25 500
Nordnet 0 % 22 % 25 400 25 400 20 900
Saxo-Etrade -38 % 100 % 80 130 40
Skandiabanken -5 % 36 % 1 900 2 000 1 400
Övriga banker Särredovisas ej Särredovisas ej - - -
Privatspararna, totalt -6 % 27 % 60 500 64 100 47 800
Avanza Bank Förändring en månad Förändring ett år 31 oktober 2013 30 september 2013 31 oktober 2012
Sparkapital, MSEK 2 % 31 % 107 600 105 000 82 000
Utlåning, MSEK 4 % 17 % 3 250** 3 130 2 780
Inlåning, MSEK -2 % 12 % 16 600** 17 000 14 800
Konton, st 1 % 14 % 530 500 524 000 463 500
Oktober 2013 September 2013 Oktober 2012
Nettoinflöde, MSEK -29 % 31 % 630 890 480

* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid NASDAQ OMX Stockholm och First North. Statistik från NASDAQ OMX.

** Preliminära siffror.