Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

April: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza uppgick per 30 april 2014 till 335 300 stycken, motsvarande en ökning med 18 800 sedan ingången av 2014. Antalet konton uppgick till 582 400. Nettoinflödet i april uppgick preliminärt till 1 540 MSEK.
Månadsstatistik – april
Antal affärer* per dag, st Förändring en månad Förändring ett år April**
2014
Mars
2014
April
2013
Avanza -8 %  14 %  30 200 32 700 26 400
Nordnet -6 %  -5 %  21 000 22 400 22 000
Skandiabanken -10 %  20 %  1 800 2 000 1 500
Övriga banker Särredovisar ej  Särredovisar ej  - - -
Privatspararna, totalt -7 %  6 %  53 000 57 100 49 900
Avanza Förändring en månad Förändring ett år 30 april
2014
31 mars
2014
30 april
2013
Sparkapital, MSEK 2 % 30 % 124 000 121 800 95 200
Utlåning, MSEK 4 % 45 % 4 250** 4 080 2 930
varav Bolån, MSEK 24 % - 940** 760 -
Inlåning, MSEK 2 % 17 % 18 400** 18 100 15 700
Kunder, st 1 % 14 % 335 300 331 000 294 800
Konton, st 2 % 17 % 582 400 573 600 499 600
April**
2014
Mars
2014
April
2013
Nettoinflöde, MSEK 16 % 7 % 1 540 1 330 1 440

* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid NASDAQ OMX Stockholm och First North. Statistik från NASDAQ OMX.

** Preliminära siffror.