Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza Pension expanderar nu även till Malmö

"Dubbleringen av säljkåren som vi genomförde i januari, genom att öka säljstyrkan i Stockholm och öppna ett nytt kontor i Göteborg vid årsskiftet, överträffade våra förväntningar. Vi börjar på allvar se en dominoeffekt där fler och fler företag ser de tydliga fördelarna med vårt erbjudande där vi inte tar några fasta avgifter eller är styrda av provisioner. Därför har vi nu beslutat att öppna ytterligare ett kontor i Malmö från årsskiftet, där efterfrågan från företag och vår potential är mycket stor. Expansionen är en del i vår fortsatta tjänstepensionssatsning", säger Annika Saramies, VD på Avanza Pension.

”För att kunna fullfölja vår ambition att bygga upp pensionsbolaget, som en större och mer konjunkturoberoende andel av vår affär, kommer vi fortsätta att expandera. Särskilt eftersom en tjänstepensionsaffär byggs långsiktigt och vi inte kan förlita oss på utfallet av flytträttsutredningen. Efter regeringsskiftet vet vi fortfarande inte hur frågan kommer prioriteras”, säger Martin Tivéus, VD på Avanza.

Avanzas representation i Malmö kommer bestå av en säljorganisation med fokus på tjänstepensionsmarknaden och Private Banking. Rekrytering av nya medarbetare startar omgående.

”Satsningen ryms inom den kostnadsökningstakt på 6-8% för 2015, som vi redan kommunicerat om i Q2”, säger Martin Tivéus, VD på Avanza.

Enligt Svensk Försäkrings senaste siffror i Q2 hade Avanza en marknadsandel om 4.55% av premieinflödet i livförsäkringsmarknaden jämfört med 4.16% förgående år.

”Vi bedömer att vi har goda chanser att nå vårt mål om 5% till årsskiftet, eftersom efterfrågan på våra tjänster är fortsatt starkt även i Q3 och vi de senaste åren haft en tillväxttakt inom tjänstepension på 50% årligen”, säger Annika Saramies”, VD på Avanza Pension.