Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Beslut på Avanzas extra bolagsstämma

En extra bolagsstämma i Avanza Bank Holding AB (publ) hölls idag i Stockholm under Sven Hagströmers ordförandeskap.

Incitamentsprogram

Stämman beslutade om ett nytt incitamentsprogram, för personer anställda i Avanza Bank Holding AB eller dess dotterbolag, baserat på teckningsoptioner. Incitamentsprogrammet är uppdelat i tre delprogram som vart och ett löper i tre år. Det sista programmet löper ut i september 2019. Teckningsoptionsprogrammet omfattar totalt 1 470 000 teckningsoptioner som ger rätt till teckning av lika många aktier. Om samtliga optioner utnyttjas blir det en utspädning om cirka fem procent.