Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Januari: Småbolagshandeln i taket

Privata aktiehandeln stiger under januari med 20 procent till 55 000 affärer per dag, jämfört med månaden före. "Intresset för aktier ökar särskilt efter årsskiftet. Det är av skatteskäl som många nysparar på ISK-kontot i början på året. Men en kraftig ökning av småbolagshandeln är en varningssignal. Nu finns 10 000-tals sparare som köper småbolag, som annars inte brukar göra det", säger Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank.

Börsuppgången under fjolåret och positiva signaler om en bättre världsekonomi har givit svenska sparare extra självförtroende. Merparten av de amerikanska bolagens rapporter har också varit positiva och lyft börsen, men de svenska bolagen har varit mer ojämna och vi har sett ovanligt många vinstvarningar.

”Småägarna köper återigen mer spekulativa stor- och mellanstora bolag. Framför allt har småbolagshandeln nått nya rekordnivåer och småbolagsindex har fortsatt upp i år, trots att stora bolag mest backat. Det borde vara en varningssignal. Några få sparare har också reagerat och sålt i högriskbolag som Fingerprint och Kancera”, säger Hemberg.

Småbolagshandeln steg i januari till hela 11 300 affärer per dag, vilket är kraftig ökning jämfört med 4 000 affärer per dag under fjolåret. Senaste toppnoteringen var på 7 200 affärer per dag i februari 2007.

Köper (jan)  Säljer (jan) 
Nokia Kinnevik 
Swedbank Volvo
H&M Ericsson 
Africa Oil SSAB 
Sandvik Fingerprint 
Teliasonera  Kancera 
SKF Nordea 
Lundin Petroleum ABB
Electrolux Lundin Mining
Anoto Scania

Spararna har samtidigt tagit hem vinster. Ovanligt många småägare har sålt Kinnevik. Hela 15 procent av ägarna har i januari valt att sälja alla sina aktier i bolaget. Även bolag som Ericsson och Volvo har sparare valt att sälja.

Statistik privat handel
Antal affärer* per dag, st Förändring en månad Förändring ett år Januari** 2014 December 2013 Januari 2013
Avanza Bank 25 % 9 % 32 500 26 000 29 900
Nordnet 22 % 3 % 22 000 18 100 21 300
Saxo-Etrade 32 % -34 % 66 50 100
Skandiabanken 29 % 4 % 2 200 1 700 1 900
Övriga banker Särredovisas ej Särredovisas ej - - -
Privatspararna, totalt 20 % 4 % 55 100 45 800 53 200

* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid NASDAQ OMX Stockholm och First North. Statistik från NASDAQ OMX.

** Preliminära siffror.