Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Juli: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza uppgick per 31 juli 2014 till 346 100 stycken, motsvarande en ökning med 29 600 sedan ingången av 2014. Antalet konton uppgick till 605 300. Nettoinflödet i juli uppgick preliminärt till 1 670 MSEK och det totala nettoinflödet under perioden januari-juli uppgick därmed preliminärt till 11 200 MSEK.
Månadsstatistik – juli
Förändring en månad Förändring ett år Juli
2014
Juni
2014
Juli
2013
Antal affärer* per dag, st -3 %  24 % 26 200 26 900 21 200
Förändring en månad Förändring ett år 31 juli
2014
30 juni
2014
31 juli
2013
Sparkapital, MSEK 1 % 32 % 131 400 130 100 99 500
Utlåning, MSEK 3 % 64 % 4 650** 4 500 2 840
varav Bolån, MSEK 7 % - 1 280** 1 200 -
Inlåning, MSEK -2 % 13 % 18 700** 19 100 16 500
Kunder, st 1 % 15 % 346 100 342 500 300 300
Konton, st 1 % 18 % 605 300 597 900 511 300
Juli**
2014
Juni
2014
Juli
2013
Nettoinflöde, MSEK 45 % 183 % 1 670 1 150 590

* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid NASDAQ OMX Stockholm och First North. Statistik från NASDAQ OMX.

** Preliminära siffror.