Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Juni: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza uppgick per 30 juni 2014 till 342 500 stycken, motsvarande en ökning med 26 000 sedan ingången av 2014. Antalet konton uppgick till 597 900. Nettoinflödet i juni uppgick preliminärt till 1 150 MSEK och det totala nettoinflödet under perioden januari-juni uppgick därmed preliminärt till 9 560 MSEK.
Månadsstatistik – juni
Antal affärer* per dag, st Förändring en månad Förändring ett år Juni
2014
Maj
2014
Juni
2013
Avanza -16 %  4 %  26 900 31 900 25 800
Avanza Förändring en månad Förändring ett år 30 juni
2014
31 maj
2014
30 juni
2013
Sparkapital, MSEK 1 % 38 % 130 100 129 100 94 600
Utlåning, MSEK 6 % 54 % 4 490** 4 230 2 910
varav Bolån, MSEK 12 % - 1 200** 1 070 -
Inlåning, MSEK -3 % 15 % 18 900** 19 500 16 400
Kunder, st 1 % 15 % 342 500 339 200 298 300
Konton, st 1 % 18 % 597 900 590 600 507 200
Juni**
2014
Maj
2014
Juni
2013
Nettoinflöde, MSEK -14 % 77 % 1 150 1 340 650

* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid NASDAQ OMX Stockholm och First North. Statistik från NASDAQ OMX.

** Preliminära siffror.