Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

November: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza uppgick per 30 november 2014 till 365 600 stycken, motsvarande en ökning med 49 100 sedan ingången av 2014. Antalet konton uppgick till 645 400. Nettoinflödet i november uppgick preliminärt till 1 860 MSEK och det totala nettoinflödet under perioden januari-november uppgick därmed preliminärt till 17 900 MSEK.

Månadsstatistik – november
Förändring en månad Förändring ett år November
2014
Oktober
2014
November
2013
Antal affärer* per dag, st -4 %  16 % 34 400** 35 900 29 600
Förändring en månad Förändring ett år 30 november
2014
31 oktober
2014
30 november
2013
Sparkapital, MSEK 3 % 26 % 139 000 134 700 110 600
Utlåning, MSEK 4 % 60 % 5 180** 4 960 3 250
varav Bolån, MSEK 7 % - 1 850** 1 730 -
Inlåning, MSEK 5 % 27 % 21 500** 20 500 16 900
Kunder, st 2 % 17 % 365 600 359 900 313 500
Konton, st 2 % 20 % 645 400 632 800 537 600
November
2014
Oktober
2014
November
2013
Nettoinflöde, MSEK -2 % 170 % 1 860** 1 890 690

* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid Nasdaq Stockholm och First North. Statistik från Nasdaq.

** Preliminära siffror.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Tivéus, VD
070-861 80 04
martin.tiveus@avanza.se

Avanza är en internetbank som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ.) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas vision är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt ett starkt pensionserbjudande. Avanza har ca 366 000 kunder med över 135 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar drygt 2 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst i antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste fyra åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: www.avanza.se