Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Oktober: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza uppgick per 31 oktober 2014 till 359 900 stycken, motsvarande en ökning med 43 400 sedan ingången av 2014. Antalet konton uppgick till 632 800. Nettoinflödet i oktober uppgick preliminärt till 1 890 MSEK och det totala nettoinflödet under perioden januari-oktober uppgick därmed preliminärt till 16 000 MSEK.
Månadsstatistik – oktober
Förändring en månad Förändring ett år Oktober
2014
September
2014
Oktober
2013
Antal affärer* per dag, st 8 %  10 % 35 900** 33 100 32 700
Förändring en månad Förändring ett år 31 oktober
2014
30 september
2014
31 oktober
2013
Sparkapital, MSEK 1 % 25 % 134 700 133 400 107 600
Utlåning, MSEK 4 % 58 % 5 130** 4 920 3 250
varav Bolån, MSEK 16 % - 1 730** 1 490 -
Inlåning, MSEK 4 % 18 % 19 900** 19 100 16 800
Kunder, st 1 % 16 % 359 900 355 300 310 100
Konton, st 2 % 19 % 632 800 623 100 530 500
Oktober
2014
September
2014
Oktober
2013
Nettoinflöde, MSEK 9 % 200 % 1 890** 1 730 630

* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid Nasdaq Stockholm och First North. Statistik från Nasdaq.

** Preliminära siffror.