Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Valberedning i Avanza

På årsstämman 2014 i Avanza Bank Holding AB (publ) beslutades att bolagets valberedning ska bestå av en representant för envar av de fyra största aktieägarna jämte bolagets styrelseordförande samt att namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2015 och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet.

De fyra största ägarna enligt bolagets kännedom som önskar utse en representant utgörs av: Creades AB, Sven Hagströmer med familj och bolag, Montanaro Asset Management och familjen Dybeck inklusive bolag.

Dessa ägare har beslutat att valberedningen ska bestå av styrelseordföranden Sven Hagströmer, Erik Törnberg som representerar Creades AB, Henrik Schmidt som representerar Montanaro Asset Management och Sten Dybeck som representerar familjen Dybeck inklusive bolag. Erik Törnberg har utsetts till ordförande i valberedningen.

Förslag till valberedningen kan skickas med post till:

Avanza

Att: Valberedningen

Box 1399

111 93  STOCKHOLM