Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

April: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza uppgick per 30 april 2015 till 410 500 stycken, motsvarande en ökning med 39 200 sedan ingången av 2015. Antalet konton uppgick till 741 700. Nettoinflödet i april uppgick preliminärt till 1 950 MSEK och det totala nettoinflödet under perioden januari-april uppgick därmed preliminärt till 12 000 MSEK.

Månadsstatistik – april
Förändring en månad Förändring ett år April
2015
Mars
2015
April
2014
Antal affärer* per dag, st 17 % 89 % 58 400** 49 900 30 900
Förändring en månad Förändring ett år 30 april
2015
31 mars
2015
30 april
2014
Sparkapital, MSEK 2 % 39 % 172 100 168 200 124 000
Utlåning, MSEK 1 % 36 % 5 790** 5 820 4 250
varav Bolån, MSEK 1 % 146 % 2 310** 2 290 940
Inlåning, MSEK 5 % 49 % 27 600** 26 200 18 500
Kunder, st 2 % 22 % 410 500 403 000 335 300
Konton, st 2 % 27 % 741 700 726 200 582 400
April
2015
Mars
2015
April
2014
Nettoinflöde, MSEK -31 % 27 % 1 950** 2 820 1 540

* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid Nasdaq Stockholm och First North. Statistik från Nasdaq.

** Preliminära siffror.