Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Beslut på Avanzas extra bolagsstämma

 · Regulatorisk information

En extra bolagsstämma i Avanza Bank Holding AB (publ) hölls idag i Stockholm under Sven Hagströmers ordförandeskap.

Val av styrelseledamot

Bolagsstämman beslutade att godkänna valberedningens förslag att Sophia Bendz väljs in som ny styrelseledamot.